Recent News

Jokes, November 2018 בדיחות נובמבר

Jokes, November בדיחות נובמבר בוקר אחד, עובדי חברת היי-טק יצרו רעש  והמולה , הזיזו במרץ שולחנות, כיסאות, מחשבים, ושינו מיקום של תמונות ועציצים. במרכז כל הבלגן עומדת המנקה הזקנה …