Recent News

Todler cast stones into mountain spring, Kekopatrie,, Trodos Mountain, Cyprus. 24 Nov 2017 .זאטוט משליך אבנים לנחל הררי, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין

Todler cast stones into mountain spring, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. .זאטוט משליך אבנים לנחל הררי, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין   ציור השבוע  הזה אף הוא מקורו בחופשה משפחתית שלנו בקפריסין עת …

Cat and shadow on tin roof, Trodos Mountain, Cyprus. 17 Nov 2017 .חתול על וצילו גג פח, הרי טרודוס, קפריסין

Cat cast shadow on tin roof, Trodos Mountain, Cyprus. .חתול וצילו על גג פח, הרי טרודוס, קפריסין   ציור השבוע הזה אף הוא מקורו בנסיעה המשפחתית לקפריסין, בפיסגת הרי הטרודוס הצלחתי לצוד בעדשת המצלמה …

Monk in Monastery Dungeon. Larnaca, Cyprus. 10 Nov 2017 .הנזיר במרתף המנזר, לרנקה, קפריסין

Monk in Monastery Dungeon.  .הנזיר במרתף המנזר, לרנקה, קפריסין ציור השבוע מעביר אותנו הרחק מציורי השבועות בחודשים האחרונים שעסקו בשלל נושאים בתאילנד. השבוע הציור מתאר נזיר מבוגר …

Jokes, November 2017 בדיחות נובמבר

אירוע שהתרחש אצל קצין העיר שלוש אימהות מגיעות לקצין העיר, נכנסת הראשונה טניה הרוסיה ומבקשת מקצין העיר שלא לגייס את בנה לצבא. שואל אותה הקצין ” למה גברת טניה?” עונה לו …

Cock ready to fight, Si Sa Ket, Thailand. 3 Nov 2017 .מרוק הגבר לקרב, סי סא קאט, תאילנד

    תרבות, מציאות ומנהגים בני מאות שנים עדיין קיימים, באותו כפר נידח זנוח כאילו קפא בו הזמן ואפשר לחוש את תאילנד הכפרית כפי שהייתה מאות שנים. מקום שכוח אל אליו מובילה אך …

Cassava diggers, Si Sa Ket, Thailand. 27 Oct 2017 .חופרות הקאסאווה, סי סא קאט, תאילנד

cassava diggers, Si Sa Ket, Thailand. .חופרות הקאסאווה, סי סא קאט, תאילנד   בכפר נידח ודי נשכח אליו מובילה אך דרך עפר לא סלולה, בירכתי תאילנד בקרבת הגבול עם קמבודיה, במחוז סי סא קאט, נתקלתי …

Dog lipping in river, Chiang Kan, Thailand. 20 Oct 2017 .זינוק כלבי בנחל, ציאנג קאן, תאילנד

Dog lipping in river, Chiang Kan, Thailand. .זינוק כלבי בנחל, ציאנג קאן, תאילנד    סדרת הציורים האחרונים שלי התמקדו בסביבות בעיירה העתיקה בשם ציאנג קאן. הציור המובא הפעם הינו של כלב חביב ועליז, …

Jokes, September October 2017 בדיחות ספטמבר אוקטובר

  Jokes, September October 2017 בדיחות ספטמבר אוקטובר סיפור קצר….. ומאוד עכשווי …  פעם היה מלך שרצה לדוג. הוא קרא לחזאי של הארמון וביקש ממנו את תחזית מזג האוויר לשעות הקרובות.  זה …

Night market pussy, Chiang Kan, Thailand. 13 Oct 2017 .חתול שוק הלילה, ציאנג קאן, תאילנד

Night market pussy, Chiang Kan, Thailand. .חתול שוק הלילה, ציאנג קאם, תאילנד   שוקי הלילה שבתאילנד, לאוס ועוד, מהווים גם תצוגה מעניינת  של חיות המחמד של המוכרות על פי רוב הפעם חתול. בעיירה …

Pigeon and dog, Chiang Kam, Thailand. 6 Oct 2017 .היונה והכלב, ציאנג קאם, תאילנד

Pigeon and dog, Chiang Kam, Thailand. .היונה והכלב, ציאנג קאם, תאילנד בטיול לאורך גדת נהר המקונג בואכה לעיירה העתיקה בשם ציאנג קאם,  בביקור במקדש בודהיסטי, אלה מהווים מקום בו תדיר ישנם כלבים …