Recent News

מדריך קל, ללא מניע מסחרי, לנבכי הבחירה למצלמה החדשה- 5000$ מול 400$ – מי מנצח?

מדריך קל, ללא מניע מסחרי, לנבכי הבחירה למצלמה החדשה- 5000$ מול 400$ – מי מנצח?   מצלמה הינה כלי, מסובך מאוד, עם שלל פונקציות, אפשרויות ושימושים (מה הכוונה? מצלמה כדי לצלם, לא? – …