Recent News

Embroidery lace woman, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. 1 Dec 2017 רוכלת תחרה ישישה בודקת מרכולתה בשמש, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין

Embroidery lace woman, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. .רוכלת תחרה ישישה בודקת מרכולתה בשמש, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין   ציור השבוע  הזה אף הוא מקורו בחופשה משפחתית שלנו בקפריסין עת ביקרנו …

Todler cast stones into mountain spring, Kekopatrie,, Trodos Mountain, Cyprus. 24 Nov 2017 .זאטוט משליך אבנים לנחל הררי, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין

Todler cast stones into mountain spring, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. .זאטוט משליך אבנים לנחל הררי, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין   ציור השבוע  הזה אף הוא מקורו בחופשה משפחתית שלנו בקפריסין עת …

Monk in Monastery Dungeon. Larnaca, Cyprus. 10 Nov 2017 .הנזיר במרתף המנזר, לרנקה, קפריסין

Monk in Monastery Dungeon.  .הנזיר במרתף המנזר, לרנקה, קפריסין ציור השבוע מעביר אותנו הרחק מציורי השבועות בחודשים האחרונים שעסקו בשלל נושאים בתאילנד. השבוע הציור מתאר נזיר מבוגר …

Cock ready to fight, Si Sa Ket, Thailand. 3 Nov 2017 .מרוק הגבר לקרב, סי סא קאט, תאילנד

    תרבות, מציאות ומנהגים בני מאות שנים עדיין קיימים, באותו כפר נידח זנוח כאילו קפא בו הזמן ואפשר לחוש את תאילנד הכפרית כפי שהייתה מאות שנים. מקום שכוח אל אליו מובילה אך …

Cassava diggers, Si Sa Ket, Thailand. 27 Oct 2017 .חופרות הקאסאווה, סי סא קאט, תאילנד

cassava diggers, Si Sa Ket, Thailand. .חופרות הקאסאווה, סי סא קאט, תאילנד   בכפר נידח ודי נשכח אליו מובילה אך דרך עפר לא סלולה, בירכתי תאילנד בקרבת הגבול עם קמבודיה, במחוז סי סא קאט, נתקלתי …

Dog lipping in river, Chiang Kan, Thailand. 20 Oct 2017 .זינוק כלבי בנחל, ציאנג קאן, תאילנד

Dog lipping in river, Chiang Kan, Thailand. .זינוק כלבי בנחל, ציאנג קאן, תאילנד    סדרת הציורים האחרונים שלי התמקדו בסביבות בעיירה העתיקה בשם ציאנג קאן. הציור המובא הפעם הינו של כלב חביב ועליז, …

Night market pussy, Chiang Kan, Thailand. 13 Oct 2017 .חתול שוק הלילה, ציאנג קאן, תאילנד

Night market pussy, Chiang Kan, Thailand. .חתול שוק הלילה, ציאנג קאם, תאילנד   שוקי הלילה שבתאילנד, לאוס ועוד, מהווים גם תצוגה מעניינת  של חיות המחמד של המוכרות על פי רוב הפעם חתול. בעיירה …

Pigeon and dog, Chiang Kam, Thailand. 6 Oct 2017 .היונה והכלב, ציאנג קאם, תאילנד

Pigeon and dog, Chiang Kam, Thailand. .היונה והכלב, ציאנג קאם, תאילנד בטיול לאורך גדת נהר המקונג בואכה לעיירה העתיקה בשם ציאנג קאם,  בביקור במקדש בודהיסטי, אלה מהווים מקום בו תדיר ישנם כלבים …

Woman dismanteling pole, Chiang Kam, Thailand. 29 Sep 2017 .הורסת העמוד, ציאנג קאם, תאילנד

Woman dismantling pole, Chiang Kam, Thailand. .הורסת העמוד, ציאנג קאם, תאילנד   בטיול לאורך גדת נהר המקונג בואכה לעיירה העתיקה בשם ציאנג קאם,  פגשנו צוות העוסק בהריסת גדר מקדש . בודהיסטי הבנוי על …

Embroidery lace woman, Chiang Kam, Thailand. 20 Sep 2017 .רוקמת התחרה, ציאנג קאם, תאילנד

Embroidery lace woman, Chiang Kam, Thailand. .רוקמת התחרה, ציאנג קאם, תאילנד   בעת טיול בוקר עם זריחה, בעיירונת עתיקה בשם ציאנג קאם על גדת הנהר מקונג ראיתי את רוקמת התחרה, המנצלת את האור שזה עתה ., …