Recent News

Jokes, November 2017 בדיחות נובמבר

בחור בא לחבר שלו ואומר “אשתי היא כמו תמונה”, אז שואל אותו החבר, “למה היא כל כך יפה” עונה לו האיש: “לא, כבר שנים אני מת לתלות אותה”. אישה נשואה קונה ארון לחדר …

Jokes Mar 2017 בדיחות

      בעקבות התקף לב, אושפז גבר בבי”ח ועבר ניתוח לב פתוח. כשהתעורר מצא את עצמו מטופל ע”י צוות אחיות בבית חולים קתולי. כששבה אליו הכרתו שאלה אותו אחת האחיות כיצד הוא …