Recent News

Fisherman carries crab trap, Koh Lanta, Thailand. 28 Oct, 2016 דייג נושא מלכודת סרטנים, קו לנטה, תאילנד

 Fisherman carries crab trap, Koh Lanta, Thailand.   דייג נושא מלכודת סרטנים, קו לנטה, תאילנד  האי קו לנטה הסמוך לעיר קראבי בדרום תאילנד במפרץ תאילנד, עדיין משמר את חופיו הבתוליים בצד כפרי דייגים …

Dog ambush, Koh Lanta, Thailand. 23 Sep, 2016 .מארב כלבי, קו לנטה, תאילנד

Dog ambush, Koh Lanta, Thailand.  .מארב כלבי, קו לנטה, תאילנד עוד ציור משהותי באי שלו בשם קו לנטה, הסמוך לקראבי אשר בדרום תאילנד. חביבים היו עלי שיטוטתי כל בוקר עם שחר על החוף. שלוות כפר …

Lame dog Koh Lanta, Thailand. 9 Sep 2016 .הכלב החיגר, קו לנטה, תאילנד

Lame dog, Koh Lanta, Thailand.  .הכלב החיגר, קו לנטה, תאילנד אך תמול שלשום התפגר לו חניון חדש, התמוטט כאשר רגליו/ עמודיו זקופים השמימה ומעידים כאלף עדים על גודל הביזיון וכשל טוטאלי של חברות …

Master Fisherman, Koh Lanta, Krabi, Thailand. 19 Aug 2016 הדייג האפנדי, קו לנטה, קראבי, תאילנד

  Master Fisherman, Koh Lanta, Krabi, Thailand.              הדייג האפנדי, קו לנטה, קראבי, תאילנד   האפנדי נושא מבטו למרחבי הים ודייגותיו עושות במלאכה כאשר הוא משרה עליהן את השראתו, ברכת נוכחותו …

Fisherman dog on the beach, Koh Lanta, Thailand 12, Aug 2016 כלבת הדייג על החוף

Fisherman dog on the beach, Koh Lanta, Thailand   12,  Aug 2016  כלבת הדייג על החוף   בילדותי נחשפתי לאין ספור סיפורים ושירים, רומנטיים לרוב עצובים ואף טראגיים בעיקר, בנושא בת הדייג. בכולם היא מצפה …

David shield at Kho Lanta, Thailand 22 July, 2016 מגן דוד בחוף קו לנטה, תאילנד

   David shield at Kho Lanta, Thailand        מגן דוד בחוף קו לנטה, תאילנד    .עוד אחד מציורי האחרונים .שתי יעלות חן עמלו בשקיעה על החוף בשיבוץ צדפים לכלל צורות   .האמת, הן עסקו בצורות בנאליות …