Recent News

Jokes, Dec Nov 2017 בדיחות דצמבר נובמבר

שלוש חברות מרוקאיות נפגשות בבית קפה, אחת מהן עם פרצוף אומלל, שאלו אותה השתיים האחרות מה קרה לך? אמרה להן, הייתי בלילה עם בעלי ג’ינו, נגעתי לו בביצים וראיתי שהן קרות. אמרתי …