Recent News

Nu Lek 10 20 30 40 . . . . . .100, Hua Hin, Thailand. 19 Jan 2018 .נו לק 10 20 30 40 …… 100, הואה הין, תאילנד

Nu Lek 10, 20, 30, 40, . . . . . .100, Hua Hin, Thailand. .נו לק 10, 20, 30, 40, …… 100, הואה הין, תאילנד     וואט קאו טאקיאפ Wat khao takiep הינו מקדש על צוק רם ונישא, בו חיים בצוותא קופים לאלפים, עם מבקרים …

Photographer engolfed in wild green, Sukhuthai, Thailand. 12 Jan 2018 .צלמת אפופה בירוק, סוקותאי, תאילנד

Photographer lost in wild green, Sukhuthai, Thailand. .צלמת אפופה בירוק, סוקותאי, תאילנד       סוקותאי היא בירתה  של ממלכת  סוקותאי  הישנה אי שם לפני קרוב לאלף שנה אתר נפלא של מצבור מקדשים …

Bikers ridding in heavy rain, Mea Hong Son, Thailand. 5 Jan 2018 .רוכבי אופנוע במטר סוחף, מאה הונג סון, תאילנד

 ridding in heavy rain, Mea Hong Son, Thailand. .רוכבי אופנוע במטר סוחף, מאה הונג סון, תאילנד     בטיול שעשיתי עם בני משפחתי באזור הצפון מזרחי לציאנג מאי, עצרנו המכונית בצד הדרך מפאי  למאה …

I’m shrimps fishing at flooded rice field, Chiang Rai, Thailand. 29 Dec 2017 אני דייג שרימפסים בשדה אורז מוצף, ציאנג ראי, תאילנד

  I’m shrimps fishing at flooded rice field, Chiang Rai, Thailand.  אני דייג שרימפסים בשדה אורז מוצף, ציאנג ראי, תאילנד בשבועות הקודם הוצגתי ציורים בהן אני עובד בשדה אורז מוצף. אז סיפרתי לכם כי …

Left alone worker at flooded rice field, Chiang Rai, Thailand. 22 Dec 2017 נותרה בדד בשדה אורז מוצף, ציאנג ראי, תאילנד

Lone worker at flooded rice field, Chiang Rai, Thailand.    נותרה בדד בשדה אורז מוצף, ציאנג ראי, תאילנד   בשבוע הקודם הצגתי ציור בו אני מנסה כוחי כעובד בשדה אורז מוצף. אז סיפרתי לכם כי ביצועי היו דלים …

Me as a flooded rice field worker, Chiang Rai, Thailand. 15 Dec 2017 .אני כעובד בשדה אורז מוצף, ציאנג ראי, תאילנד

  Me as a flooded rice field worker, Chiang Rai, Thailand. .אני כעובד בשדה אורז מוצף, ציאנג ראי, תאילנד     אני נמשך משיכה עזה שאף לי אינה ברורה   דיה, אל מראות שדות אורז, במיוחד אלה המוצפים מים כל …

Cock ready to fight, Si Sa Ket, Thailand. 3 Nov 2017 .מרוק הגבר לקרב, סי סא קאט, תאילנד

    תרבות, מציאות ומנהגים בני מאות שנים עדיין קיימים, באותו כפר נידח זנוח כאילו קפא בו הזמן ואפשר לחוש את תאילנד הכפרית כפי שהייתה מאות שנים. מקום שכוח אל אליו מובילה אך …

Cassava diggers, Si Sa Ket, Thailand. 27 Oct 2017 .חופרות הקאסאווה, סי סא קאט, תאילנד

cassava diggers, Si Sa Ket, Thailand. .חופרות הקאסאווה, סי סא קאט, תאילנד   בכפר נידח ודי נשכח אליו מובילה אך דרך עפר לא סלולה, בירכתי תאילנד בקרבת הגבול עם קמבודיה, במחוז סי סא קאט, נתקלתי …

Dog lipping in river, Chiang Kan, Thailand. 20 Oct 2017 .זינוק כלבי בנחל, ציאנג קאן, תאילנד

Dog lipping in river, Chiang Kan, Thailand. .זינוק כלבי בנחל, ציאנג קאן, תאילנד    סדרת הציורים האחרונים שלי התמקדו בסביבות בעיירה העתיקה בשם ציאנג קאן. הציור המובא הפעם הינו של כלב חביב ועליז, …

Jokes, September October 2017 בדיחות ספטמבר אוקטובר

  Jokes, September October 2017 בדיחות ספטמבר אוקטובר סיפור קצר….. ומאוד עכשווי …  פעם היה מלך שרצה לדוג. הוא קרא לחזאי של הארמון וביקש ממנו את תחזית מזג האוויר לשעות הקרובות.  זה …