Recent News

Jokes Jan 2018 בדיחות

  תימני הולך לרופא שיניים, אומר לרופא – צריך שתעקור לי את הטוחנות בלי הרדמה.                              אומר לו הרופא – חייבים לתת לך זריקת הרדמה,  בלתי אפשרי לעמוד …

Jokes Jan 2017 בדיחות

  יהודי, אמריקאי וכורדי נתפסו בריגול וקיבלו גזר דין מוות.  ניתנה לכל אחד אפשרות לבחור איך הוא ימות . האמריקאי חושב: זריקה זה כואב, תליה זה חונק, אז אני אקח  …