Recent News

Yellow spring and water fall, Phrea, Thailand. 15 Sep 2017 .זמן הנחל הצהוב ומפלון, פראה, תאילנד

  Yellow spring and water fall, Phrea, Thailand.  .זמן הנחל הצהוב ומפלון, פראה, תאילנד   הנחל המקסים נצבע בצהוב בוהק מהשמש שהאירה את העצים והצמחיה וצבעה אותם  וההשתקפות בנחל, עד שהמזגו במפלון …

Kids at Mok Fa water fall, Thailand. 8 Sep 2017 .נוער משתובב במפל בגשם, מוק פא, תאילנד

Kids at Mok Fa water fall, Thailand.  .נוער משתובב במפל בגשם, מוק פא, תאילנד      מפל זה הינו בעצם סידרת מפלים יפים ומקסימים רבות אחד מהשני. כולם שווים ביקור. הטבילה אפשרית ומומלצת.  הביקור …

Rice planters by palms, Chiang Mai. Thailand. 25, Aug 2017 .שותל אורז בצל דקלים, ציאנג מאי, תאילנד

Rice planters by palms, Chiang Mai. Thailand. .שותל אורז בצל דקלים, ציאנג מאי, תאילנד   בפאתי ציאנג מאי נתקלתי בשותל אורז בודד שזה מחזה נדיר שכן עושים זאת בצוותא רבא, בקבוצות בדרך כלל, בתוך שדה …

4 Rice planters, Chiang Mai. Thailand. 11, Aug 2017 .ארבעה שותלי אורז, ציאנג מאי, תאילנד

4 Rice planters, Chiang Mai. Thailand.  .ארבעה שותלי אורז, ציאנג מאי, תאילנד   בפאתי ציאנג מאי נתקלתי בשותלי אורז בתוך שדה מוצף, לעת שקיעה. הצבעוניות, ההשתקפויות של העובדים והעבודה המשותפת …

Jokes, August 2017 בדיחות

    Jokes, August 2017 בדיחות   זונה רואה מרוקאי זקן בן 90 הולך ברחוב ואומרת לו בסתלבט ״סבא רוצה?״ המרוקאי הזקן עונה לה ״רוצה אבל לא יכול״. רוח קונדסות שורה על הזונה והיא אומרת לו …

Spinner kids, Hmong festivities, Doi Pui, Chiang Mai. Thailand. 4, Aug 2017 .מסובבי הפורפרה, דוי פוי, ציאנג מאי, תאילנד

Spinner kids, Hmong festivities, Doi Pui, Chiang Mai. Thailand.     .מסובבי הפורפרה, דוי פוי, ציאנג מאי, תאילנד בעולם ובישראל הספינר המוזר והטכנולוגי המסתובב ללא מאמץ כובש את עולם הילדים ואני חוזר לימי …

Purple crown on Hmong Village Maiden head, Doi Pui, Chiang Mai. 7, July 2017 .עטרת ארגמן לראשה, ראש נערה המונגית, דוי פוי, ציאנג מאי

Purple crown on Hmong Village Maiden head, Doi Pui, Chiang Mai.    .עטרת ארגמן לראשה, ראש נערה המונגית, דוי פוי, ציאנג מאי       2017 אצל שבט המונג, דוי פוי, ציאנג מאי, תאילנד   ביום ראשון 1 בינואר נחוגה …

“Mishmash” Lorberboim’s Paintings Exhibition story on 12 May 2017 סיפור תערוכת “מישמאש” הציורים של לורברבוים

“Mishmash” Lorberboim’s Paintings Exhibition story    סיפור תערוכת “מישמאש” הציורים של לורברבוים   For English please scroll down.   .אני ועולם הגלריות והמוזיאונים התגרשנו מזמן מטעמי דת. הם …

Reflections in mineral hot pool, Chea Son, Thailand. 21 Apr 2017 .השתקפויות בבריכה טרמית, צאה סון, תאילנד

Reflections in mineral hot pool, Chea Son, Thailand.  .השתקפויות בבריכה טרמית, צאה סון, תאילנד מביא כאן עוד ציור מהמעיינות המינרליים החמים של צאה סון אליהן הגענו בטיול יום נופי למעיינות חמים …

Photographer at mineral hot pool, Chea Son, Thailand. 14 Apr 2017 .צלם משתופף לצילום בבריכה טרמית, צאה סון, תאילנד

Photographer at mineral hot pool, Chea Son, Thailand.   .צלם משתופף לצילום בבריכה טרמית, צאה סון, תאילנד מביא כאן עוד ציור מהמעיינות המינרליים החמים של צאה סון אליהן הגענו בטיול יום נופי …