קריאה לפעולה לנוכח שוד ההחסכונות, רגלטורים אוויליים ולא מתפקדים, מוסדיים שוחטים

קריאה לפעולה לנוכח שוד ההחסכונות, רגלטורים אוויליים ולא מתפקדים, מוסדיים [...]

By |2014-06-19T15:55:44+00:00June 19th, 2014|All Kinds|Comments Off on קריאה לפעולה לנוכח שוד ההחסכונות, רגלטורים אוויליים ולא מתפקדים, מוסדיים שוחטים