Recent News

קריאה לפעולה לנוכח שוד ההחסכונות, רגלטורים אוויליים ולא מתפקדים, מוסדיים שוחטים

קריאה לפעולה לנוכח שוד ההחסכונות, רגלטורים אוויליים ולא מתפקדים, מוסדיים שוחטים שוד ההחסכונות, נעשה בוטה ולאור היום, בהשראת ועדת בכר, ההפקרות של ניהול הכסף של הציבור הזכירה …

Myanmar. Feb 2010 .מיאנמר

Myanmar.        .מיאנמר   פרק הנסיעה שלי ממיאנמר – הידועה יותר בשמה הקודם – בורמה, פברואר 2010 ארץ עצומה זו עניה יותר, ובעיקר טרם שינתה פניה והיא פחות מתויירת משכנותיה, לאמור גן …

שדות הטבק של מחוז פינאר דל ריו בואכה העיירה ויניאלס, קובה

שדות הטבק של מחוז פינאר דל ריו בואכה העיירה ויניאלס, קובה ציורי אלה – בהמשך יבואו עוד מציורי גם בנושא זה, המתארים את שדות הטבק של מחוז פינאר דל ריו בואכה העיירה ויניאלס, …