Recent News

פרס על עיצוב מרכז עבודה שולחן וארונית עבודה לצייר – והתפתחותו אצלי עם הזמן

 פרס על עיצוב מרכז עבודה שולחן וארונית עבודה לצייר – והתפתחותו אצלי עם הזמן בפוסט הזה אני מציג את התפתחות יצירת שולחן עבודה שיתאים לצרכי כצייר, מתוך חיפוש אחר פתרונות …