Recent News

כל טוב נוכלויות הארץ -יש לרוב – הכל כדי לחמוס כספכם

כל טוב נוכלויות הארץ הכל כדי לחמוס כספכם  ….הציור בכותרת – נא להכיר את הרגולטור או כלב השמירה שלכם מזה זמן רב אני אומר לעצמי שעלי להתמקד בציור בלבד. אבל אני נגרר שוב ושוב …