Recent News

Tourist in Jerusalem, Israel. Apr 2017. .תייר בירושלים, ישראל

  Tourist in Jerusalem, Israel.    .תייר בירושלים, ישראל כל יום בירושלים עבורי חל שיפור מהותי ואדיר מאז כהונת הגנבים אולמרט ושותפיו הינו יום תיור ותושב בירושלים     מובן שהשתתפתי …

Jokes Apr 2017 בדיחות

לפני דלת נעולה… -יקירתי, פתחי לי את הדלת! -לא יכולה, אני ערומה. -לא משנה, אני לבד! -אני לא… הוא והיא. היא: יקירי, אתה יודע מה אני קוראת בעיניך? הוא : מה יקירתי? היא: שאתה רוצה …