Recent News

Man and Dog in the snow, Kiev, Ukrain. 14, July 2017 .איש וכלבו בשלג, קייב אוקראינה

Man and Dog in the snow, Kiev, Ukraine. .איש וכלבו בשלג, קייב, אוקראינה מה מעשי בלב השממה הקפואה בערבות אוקראינה וכיצד מצאתי עצמי שם בלבוש קיצי היאה יותר לישראל ולתאילנד? חברת התעופה …