Recent News

Jokes, May June 2019 מאי יוני בדיחות

 Jokes, May June 2019 בדיחות מאי יוני אדם נכנס למסעדה כשלצידו יען בוגר. הוא מתיישב ומלצרית ניגשת אליו לקבל הזמנה. “ אני רוצה המבורגר, צ’יפס וקולה“, אומר האיש ופונה ליען: “ מה …