Recent News

Metula sunrise, Israel. 7 June. זריחה כפרית על מטולה, ישראל

Metula sunrise, Israel.  זריחה כפרית על מטולה, ישראל  מה בציור זה? הוקסמתי מהמראה שניבט מחלון חדרנו שבמלון הצפוני ביותר בישראל האוויר הצח והצלול האווירה השקטה  והשלווה השורה בקצה הכי …