Lame dog, Koh Lanta, Thailand. 

.הכלב החיגר, קו לנטה, תאילנד

אך תמול שלשום התפגר לו חניון חדש, התמוטט כאשר רגליו/ עמודיו זקופים השמימה ומעידים כאלף עדים על גודל הביזיון וכשל טוטאלי של חברות הבניה “הטובות” שעסקו בבנייתו. הן חייבות להודות למזלן הטוב שהחניון קרס עתה ולא כשהיה מלא באנשים

שלא יהיה ספק, גם פועלים – ישראלים כזרים שנמעכו בהריסות הם אנשים, אבל חברות הבניה מתייחסים אליהם כאל חפצים שהביטוח יפצה. או שלא. בדקתי, בתי המשפט בישראל עדיין לא פסקו מי אשם בקריסה דומה של אולמי וורסאי בו נספו כג איש לפני כ 15 שנה

לעומתם, הכלב שהתרוצץ לו על החוף לא התחשב בכך שחסרה לו רגל והשתתף במרץ רב בכל הריצות והקרבות שהכלבים ניהלו על החוף

 Soft Pastel drawing on paper.     .ציור פסטל רך על נייר