מפל. חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall. You may notice some very unusual character

SAMSUNG CSC

מפל. חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall. You may notice some very unusual character.
to exhibition

Author