דוד בן גוריון

Ben Gurion sheperds with sheep on the hill, Meona, Israel. 18 Jan 2019 .בן גוריון רועה על הגבעה, מעונה, ישראל

Ben Gurion sheperds with sheep on the hill, Meona, Israel. [...]

By |2019-01-18T01:27:53+00:00January 18th, 2019|Painting story, Pastel, Uncategorized|Comments Off on Ben Gurion sheperds with sheep on the hill, Meona, Israel. 18 Jan 2019 .בן גוריון רועה על הגבעה, מעונה, ישראל
Go to Top