Myanmar. Feb 2010 .מיאנמר

Myanmar.        .מיאנמר   פרק הנסיעה שלי ממיאנמר [...]