Recent News

“Mishmash” Lorberboim’s Paintings Exhibition story on 12 May 2017 סיפור תערוכת “מישמאש” הציורים של לורברבוים

“Mishmash” Lorberboim’s Paintings Exhibition story    סיפור תערוכת “מישמאש” הציורים של לורברבוים   For English please scroll down.   .אני ועולם הגלריות והמוזיאונים התגרשנו מזמן מטעמי דת. הם …

“MISHMASH” New Paintings, May 17 .מִישְמָאש” ציורים חדשים”

“MISHMASH” New Paintings,   “מִישְמָאש” ציורים חדשים   Exhibition Invitation       הזמנה לתערוכה   ראשית – התנצלות. התוכנה הדפוקה של וורד פרס – עיצוב איום ומשבשת הכתוב וסימני …