נחל עיון

Early morning sun portraits Nahal Ayun hills river, Israel. 21 June. .שמש בוקר אביבי משרטט הרים ומשעול בנחל עיון, ישראל

Early morning sun portraits Nahal Ayun hills river, Israel.  .שמש [...]

By |2019-07-07T04:54:47+00:00June 19th, 2019|Painting story, Pastel, Uncategorized|Comments Off on Early morning sun portraits Nahal Ayun hills river, Israel. 21 June. .שמש בוקר אביבי משרטט הרים ומשעול בנחל עיון, ישראל

Engineer and wife strolling on Nahal Ayun river, Israel. 14 June. .אשת מהנדס ומהנדס במשעול בנחל עיון, ישראל

Engineer and wife strolling on Nahal Ayun river, Israel. .אשת [...]

By |2019-06-10T14:47:36+00:00June 10th, 2019|Painting story, Pastel, Uncategorized|Comments Off on Engineer and wife strolling on Nahal Ayun river, Israel. 14 June. .אשת מהנדס ומהנדס במשעול בנחל עיון, ישראל
Go to Top