ציאנג קאם

Woman dismanteling pole, Chiang Kam, Thailand. 29 Sep 2017 .הורסת העמוד, ציאנג קאם, תאילנד

Woman dismantling pole, Chiang Kam, Thailand. .הורסת העמוד, ציאנג קאם, [...]

By |2017-09-28T04:22:15+00:00September 28th, 2017|Painting story, Pastel, Soft Pastel New July 14, Uncategorized|Comments Off on Woman dismanteling pole, Chiang Kam, Thailand. 29 Sep 2017 .הורסת העמוד, ציאנג קאם, תאילנד

Embroidery lace woman, Chiang Kam, Thailand. 20 Sep 2017 .רוקמת התחרה, ציאנג קאם, תאילנד

Embroidery lace woman, Chiang Kam, Thailand. .רוקמת התחרה, ציאנג קאם, [...]

By |2018-08-26T01:06:47+00:00September 19th, 2017|Painting story, Pastel, Soft Pastel New July 14, Uncategorized|Comments Off on Embroidery lace woman, Chiang Kam, Thailand. 20 Sep 2017 .רוקמת התחרה, ציאנג קאם, תאילנד
Go to Top