קיקופטריה

Embroidery lace woman, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. 1 Dec 2017 רוכלת תחרה ישישה בודקת מרכולתה בשמש, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין

Embroidery lace woman, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. .רוכלת תחרה ישישה [...]

By |2017-11-30T04:39:35+00:00November 30th, 2017|Painting story, Pastel, Soft Pastel New July 14, Uncategorized|Comments Off on Embroidery lace woman, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. 1 Dec 2017 רוכלת תחרה ישישה בודקת מרכולתה בשמש, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין

Todler cast stones into mountain spring, Kekopatrie,, Trodos Mountain, Cyprus. 24 Nov 2017 .זאטוט משליך אבנים לנחל הררי, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין

Todler cast stones into mountain spring, Kekopatrie, Trodos Mountain, Cyprus. [...]

By |2017-11-16T14:53:26+00:00November 23rd, 2017|Painting story, Pastel, Soft Pastel New July 14, Uncategorized|Comments Off on Todler cast stones into mountain spring, Kekopatrie,, Trodos Mountain, Cyprus. 24 Nov 2017 .זאטוט משליך אבנים לנחל הררי, קיקופטריה, הרי טרודוס, קפריסין
Go to Top