Jokes Jan 2017 בדיחות

  יהודי, אמריקאי וכורדי נתפסו בריגול וקיבלו גזר דין מוות.  ניתנה לכל אחד אפשרות לבחור איך הוא ימות . האמריקאי חושב: זריקה זה כואב, תליה זה חונק, אז אני אקח  את הכיסא החשמלי.  שמים אותו  על הכיסא החשמלי, אבל הוא לא עובד אז  משחררים אותו.  [...]