Monkey modell at Koh Phi Phi, Thailand. 2 Sep 2016 .קוף דוגמן נערץ בקופיפי, תאילנד

  Monkey model at Koh Phi Phi, Thailand. .קוף דוגמן [...]