המלצה לטכנולגיה מצויינת חינם

שרות פקס חינמי מעולה.

יתרונות מאפשר משלוח חומר ללא צורך בהדפסה, מיידי, נקי, אישור במייל עם צילום הפקס.

חסרונות – אין.

https://www.freefax.co.il