התערוכה הראשונה שלי בביתן לאמנות בפרק הירקון, מאי 1980