ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד Oct 2015 Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

////ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד Oct 2015 Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד Oct 2015 Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

 ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד  Oct 2015

Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

 

  Soft Pastel drawings on paper.     ציורי פסטל רך על נייר

ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד

Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

 

אם נושאת בנה בחוף ראיונג לעת שקיעה, תאילנד

Mon holds child at Rayong Beach by sunset, Thailand.

 

 

By |2016-02-11T01:16:25+00:00October 8th, 2015|Soft Pastel New July 14|Comments Off on ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד Oct 2015 Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.