ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד  Oct 2015

Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

 

  Soft Pastel drawings on paper.     ציורי פסטל רך על נייר

ליליה ולק עולות במדרגות לחזות בבודהה, סוקותאי, תאילנד

Lilya and Lek climbing upstairs to watch Buddha, Sukothai, Thailand.

 

אם נושאת בנה בחוף ראיונג לעת שקיעה, תאילנד

Mon holds child at Rayong Beach by sunset, Thailand.