ציורים חדשים 29 Aug 14 New works

////ציורים חדשים 29 Aug 14 New works