כל הציורים בגלריה זו הינם ציורי פסטל גיר על נייר, המתארים השבוע, נופים ואנשים ב לליבלה, בהר דר, הנילוס הכחול, ואקסום, אתיופיה
All drawings in this gallery are Soft pastels painted on paper.
All of them except one are from Lallibela, Bahar Dar, Blue Nile Falls, Axum, Ethiopia.
.