ציור יום חמישי W4 Drawing of the Day – Thursday

////ציור יום חמישי W4 Drawing of the Day – Thursday

ציור יום חמישי W4 Drawing of the Day – Thursday

 

מפל בינות סלעי בזלת מגובשים, לואנג פראבנג, לאוס. חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall amid Crystallized Basalts, Luang Prabang, Laos.. You may notice some very unusual character.SAMSUNG CSC

Soft Pastel on Paper, 30×42 cm פסטל רך על נייר

מפל בינות סלעי בזלת מגובשים, לואנג פראבנג, לאוס. חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall amid tight knit Basalts, Luang Prabang, Laos.. You may notice some very unusual character.
to exhibition

 DRAWINGS TODAY LIST    Weeks 1-4    רשימת ציורי היום   שבועות

 

4th week Drawings                                                                                                                                   ציורי השבוע 4

Friday Country farm house overlooking flooded rice fields. Zhao Xing, China בית חווה נשקף בשדות אורז מוצפים. זאהו שינג, סיןhttps://lorberboim.com/?p=6316 שישי
Saterday Long afternoon shadows Alaska mountains. Alaska הרי אלאסקה בצללי אחהצ ארוכים. אלאסקהhttps://lorberboim.com/?p=6335 שבת
Sunday Waterfall. Alaska. מפל. אלאסקה.   https://lorberboim.com/?p=6339 ראשון
Monday Glacier flowing to the sea in afternoon shadows, Alaska. קרחון הזורם לים בצללי אחר צהריים, אלאסקה.https://lorberboim.com/?p=6343 שני
Tuesday Waterfalls falls to the same water pond. מפלים הנופלים לאותו מקווה מים.https://lorberboim.com/?p=6345 שלישי
Wensday Valley rice fields, Zhao Xing, China. עמק שדות אורז בזאהו שינג, סין.https://lorberboim.com/?p=6347 רביעי
Thursday Waterfall amid tight knit Basalts, Luang Prabang, Laos. מפל בינות סלעי בזלת מגובשים, לואנג פראבנג, לאוס.https://lorberboim.com/?p=6351 ישי

 3rd week Drawings                                                                                                                                   ציורי השבוע 3

      https://lorberboim.com/?p=6270                       Picture of the Day – Friday          W תמונת יום שישי     3

קרחון בצללי אחר הצהריים, אלאסקה                                                                      Glacier at afternoon shadow, Alaska.

תמונת יום שבת   3W      Picture of the Day – Saturday                   https://lorberboim.com/?p=6281

מפל. מי קרחונים מופשרים באלאסקה. שוב, חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall. Glaciers water, Alaska. Again, you may notice some very unusual character for a water fall.
תמונת יום ראשון 3W         Picture of the Day – Sunday                    https://lorberboim.com/?p=6283

בתי חווה נשקפים בשדות אורז מוצפים, זאהו שינג, סין
Farm houses reflected in rice paddies, Zaho Xing, China.                                                                                    
תמונת יום שני    3W        Picture of the Day – Monday                    https://lorberboim.com/?p=6287

מפל על מדרגות סלע, תאילנד. שוב, חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Rock stairs Water fall. Thailand, You may notice some very unusual character.

ציור יום שלישי  3W      Drawing of the Day – Tuesday                    https://lorberboim.com/?p=6289

סלעים כלואים ונישאים בלב קרחון, אלאסקה                                                           Rocks carried away by a glacier, Alaska.
ציור יום רביעי 3W   Drawing of the Day – Wednesday                     https://lorberboim.com/?p=6291

שקיעה על נהר היוקון, אלאסקה                                                                            Sunset on the Yukon river, Alaska.
ציור יום חמישי 3W    Drawing of the Day – Thursday                     https://lorberboim.com/?p=6293

מבט לקרחוני אלאסקה מהים, אלאסקה                                                View to Alaska’s glaciers from the sea, Alaska

 

2nd week Drawings                                                                                                                                   ציורי השבוע 2

תמונת יום שישי W2 Picture of the Day – Friday. https://lorberboim.com/?p=6229
מפל בין סלעים הנופל לתוך בריכה ירקרקת. Water fall between rocks falls to a greenish pool.
תמונת יום שבת W2 Picture of the Day – Saturday https://lorberboim.com/?p=6232
ילדה אוכלת אורז מקערית על שפת שדה מוצף. Girl eats rice bowel on ponds edge.
תמונת יום ראשון W2 Picture of the Day – Sunday https://lorberboim.com/?p=6234
מעמיסים על סירות בעמק אורז. Boats on river by a rice valley.
תמונת יום שני W2 Picture of the Day – Monday https://lorberboim.com/?p=6236
דייג עם סלים וקורמורן פוסע בינות שדות אורזA fisher man with cormorant and bags walks between rice paddies.
תמונת יום שלישי W2 Picture of the Day – Tuesday https://lorberboim.com/?p=6241
תרנגול הדור נחפז. A dashing cock hurrying.
תמונת יום רביעי W2 Picture of the Day – Wednesday https://lorberboim.com/?p=6243
מפל מפוצל עם מערה . Big waterfall falls over big cave
תמונת יום חמישי W2 Picture of the Day – Thursday https://lorberboim.com/?p=6245
שלושה כפריים שותלים אורזThree villagers planting rice.

1st week Drawings                                                                                                                                   ציורי השבוע 1

Friday. תמונת היום – שישי https://lorberboim.com/?p=6146
שבת https://lorberboim.com/?p=6196
ראשון https://lorberboim.com/?p=6200
שני https://lorberboim.com/?p=6203
שלישי https://lorberboim.com/?p=6207
רביעי https://lorberboim.com/?p=6209
חמישי https://lorberboim.com/?p=6212

By |2015-03-17T03:15:06+00:00March 12th, 2015|Uncategorized|Comments Off on ציור יום חמישי W4 Drawing of the Day – Thursday

About the Author:

I could have made a site way fancier but I rather gave it the format of an old newspaper – a time when newspapers published unbiased and unpaid news and content rather than bullshitting you. So! Just like an old newspaper, my site is designed to portray what is true to me, my work, my life.