Birth of a Logo  .גילגולו של לוגו

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרי הוותיקים יודעים שתדיר עימדי לצאת בהבלותה חדשה

חדשות לבקרים

 

הפעם אתגרתי את עצמי לייצר לוגו למיזם החדש שאני עסוק בו

בשבועות האחרונים.

 

עוד מוקדם מלהרחיב הדיבור על

טיבו של מיזם זה, בפרט שאני 

עומד בישורות האחרונות, אני מקווה. ברם, בטוחני שמהכרותי עימכם חזקה עליכם שמהלוגו

תוכלו 

להסיק במה דברים אמורים.

אז הלוגו הראשון הפותח פוסט זה הינו פרי תיכנוני.

הוא מתבסס על עיצוב הכותרת של האתר הראשון שלי  – זה שבו אתם צופים בעצם

 בפוסט זה. יש בו הכל – גם מבחר ציורים גם אחידות עיצוב עם האתר הראשון גם השם גם גופן שמרני כציורי

חתכתי את השם והוספתי את התואר

המפורש של המיזם. מעל עיטרתי את הכותרת 

בכמה מציורי.

 ברם לא הייתי שבע רצון לחלוטין, וחיפשתי ובדקתי ותרתי

לוגואים למאות ברחבי האינטרנט ולא מצאתי נאה מזה

 

 שאני הגיתי.

באינטרנט אפשר למצוא כמעט 

הכל. גם מעצבי לוגואים.

אקצר ואומר כי הטרחתי את המעצב לנסות לא מעט עיצובים

והרי התוצאות לפניכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והנבחרת הינה

 

 

 

 

 

 

 

 

ומהתהדרת בתלת מימד