Recent News

העושק של החברות הסלולריות הישראליות את לקוחותיהם

העושק של החברות הסלולריות הישראליות את לקוחותיהם העושק של החברות הסלולריות הישראליות את לקוחותיהם – בחסות ובעידוד הממשלה, החוק והמשפט המאורגן. בעת ביקורי בארצות דרום מזרח …