David shield at Kho Lanta, Thailand    

   מגן דוד בחוף קו לנטה, תאילנד   

.עוד אחד מציורי האחרונים

.שתי יעלות חן עמלו בשקיעה על החוף בשיבוץ צדפים לכלל צורות

 

.האמת, הן עסקו בצורות בנאליות ביותר. מיותר לספר

.ברם אנוכי החלטתי שמן הראוי שהשיבוץ יהיה לרוחי ובר משמעות

?מה יותר לרוחי ומשמעותי ממגן דויד

 

Soft Pastel drawing on paper.     ציור פסטל רך על נייר

 

 

.הו, מה נפלאות יכולות החירות האמנותית