Fisherman carries crab trap, Koh Lanta, Thailand.

  דייג נושא מלכודת סרטנים, קו לנטה, תאילנד

 האי קו לנטה הסמוך לעיר קראבי בדרום תאילנד במפרץ תאילנד, עדיין משמר את חופיו הבתוליים בצד כפרי דייגים אמיתיים. ממליץ עליו למי שמבקש שלווה וסולד מהחופים ההמוניים.

 כאן בסצנה שלכדתי עם שחר כאשר הדייגים הולכים להניח את מלכודות הסרטנים

 Soft Pastel drawing on paper.     .ציור פסטל רך על נייר

 

297X420  mm