Fisher woman with net catching in mud, Khao Phra Wiharn, Thailand. 

  .הדייגת עם רשת במי אפסיים וטין, קהאו פרה ויהרן, תאילנד

 

בואכה למקום המצוי בשטח קמבודיה על גבולה עם תאילנד, עם השם שבכותרת המוכר לחובבי מקדשים סטייל אנגקורוואט ותקדימים משפטיים שעיניינם סכסוכי גבולות – בעיקר בשל סכסוך דמים בין תאילנד לקמבודיה, על מקדש הנושא שם זה. המחלוקת הסתיימה עם הכרעת האום שהמקום כלול בשטח קמבודיה. התוצאה העגומה היא שאין נגישות למקום מתאילנד אלא יש להיכנס במעבר גבול במקום מרוחק ואז להיטלטל רבות בדרך לא דרך. אם כי גם בצד התאילנדי יש מה לראות. סמוך להגיענו למקום, ראיתי את הדייגת הזו. שיערתי שהיא דגה כל מיני רמשים, אלא מה כבר אפשר לדוג בטין הזה? בדיקה מקרוב של שלל הדייג הזה העלתה דגיגים, ושאר חיות בוץ, שרימפסים, סרטנים ועוד רמשים הרומשים רמש בבוץ ושלא מוגדרים. בהמשך יצא לי לטעום משלל הדגה (רק דגים, כן?) מעדן. מסורת מדורי דורות ששלל דגה כזה מוגש, עם אורז ולאחר בישול כמובן, לכל העובדים בשדה. הם שולים את פרי הבוץ בכמות שתספיק למספר הסועדים. אב

מבחינת הציור – הצל ממלא תפקיד חשוב בקומפוזיציה וותופס מקום שווה לדמות הדייגת שהוא עיקר הסיפור. הכחול הבוהק הינו השתקפות השמיים בצל. מבחינת קומפוזציה, צל הדייגת נמצאת בתוך צל הרשת שלה עם כל שלל המשמעויות של הדבר. א

 

 Soft Pastel drawing on paper.     .ציור פסטל רך על נייר