Heavy rain at Nam Tok Muk Fa, Chiang Mai, Thailand.

  .גשם זלעפות בנאם טוק מוק פא, ציאנג מאי, תאילנד

טיול באזור מאה רים צפונית לציאנג מאי, ירד עלינו גשם כבד

מאוד בעת הגיענו למפל מוק פא, שהתחרה בעוצמות המים הניגרים במפל עצמו. לא כל הבאים באותה עת היו מצויידים כמונו במטריות. אך עדשת המצלמה שלי שבקה חיים לאחר שנרטבה. אך מהו קרבן זה לעומת חשיבות המשימה הגשם בתאילנד יורד לעיתים בעוצמות מרשימות ואיני חדל מלהתפעל ממנו והאפקטים הנוצרים בו. כרגיל כל ישראלי שנחשף לגשם בעוצמות אלה מתרשם ושם לב לעובדה שהגשם לא מלווה בקור.

 

 

Soft Pastel drawing on paper.     .ציור פסטל רך על נייר

 

297X420  mm