Lilya helps pa and son snails to cross the road safely, Pai, Thailand.

  .לילי מעבירה אב ברל’ה ובן ברל’ה את הדרך בבטחה, פאי, תאילנד

 

בעת טיול בעיירה פאי, כפר זעיר וקשה גישה שהפך לאופנתי ונהיה לאבן שואבת לצעירים הנמצאת צפונית מערבית לציאנג מאי. הדרך אליה אינה ארוכה במיוחד אך יפה ומאופיינת ב 762 סיבובים.

לילי נכדתי, עת טיילנו בפאי, בגשם שוטף ולאחר הגשם מצאה ברל’ך ענקיים חוצים את הדרך. היא התגייסה בשמחה רבה לסייע להם לחצות את הדרך בבטחה כמובן של”קטנים” שבחבורה הקדישה תשומת לב מיוחדת תחילה. אני תיעדתי, כמובן את מעשה ההצלה המופלא והנועז הזה בזמן ששאר בנות הפמליה היו עסוקות בשאלות הרות גורל – כרגיל

 

 

Soft Pastel drawing on paper.     .ציור פסטל רך על נייר

 

297X420  mm