Lilya Feeds elephant, Pai, Thailand. 

.כל דיכפין – לילי מאכילה פילה, פאי, תאילנד

 

עוד ציור מהנסיעה שלי לפאי עם ביתי אריאל ונכדתי לילי, למקום הקסום הזה. אחת החוויות בסיבוב באיזור פאי הינו רכיבה על פילים כולל טבילה של הפיל על רוכביו בנחל. כחלק מהחיבור  בפרט עם הפיל שאתה מתעתד לרכב עליו וההתידדות עם הפיל, ראוי לפנק אותו ולרכוש את חיבתו. עובדה שאנשי התעשיה הזו לא אוהבים   להזכיר כי פיל, אף אם מבויית ומאולף הינו חיית בר העשוי לנהוג באלימות אם מתרגז וממש אינך רוצה להיות בקרבת פיל זועם. בציור לילי מאכילה את הפילה

 

כזכור, פאי, כפר ציורי זעיר וקשה גישה בצפון מערב תאילנד, בקרבת הגבול של תאילנד עם מיאנמאר, מקום שנחשב כנקודת חובה למטיילים צעירים משום מה  שהפך לאופנתי ונהיה לאבן שואבת לצעירים הנמצאת צפונית מערבית לציאנג מאי. בכך התקדם להיות עוד כפר תיירותי עמוס לעייפה במזכרות “אוטנטיות” לכאורה.  הדרך אליה אינה ארוכה במיוחד אך מפותלת מאוד ומאופיינת ב 762 סיבובים חדים . יפי הדרך מפצה על הקושי בנהיגה

Soft Pastel drawing on paper.     .ציור פסטל רך על נייר

 

297X420  mm

Related posts   פוסטים קשורים

Lilya helps pa and son snails to cross the road safely, Pai, Thailand. 10, Feb 2017 . לילי מעבירה אב ברל’ה ובן ברל’ה את הדרך בבטחה, פאי, תאילנד

Lilya’s bell banging session at the Wat, Pai, Thailand. 24, Feb 2017 .לילי מצלצלת בפעמוני הוואט, פאי, תאילנד

Family in tourists boat arrives to the island, Hua Hin, Thailand. 3, Mar 2017 .משפחת תיירים מגיעה לחוף הואה הין, תאילנד

 

 Hairy soi dog on his back, Pai, Thailand. 10, Mar 2017 .כלב שעיר פרקדן מתפלש בדרך, פאי, תאילנד