מפל. מי קרחונים מופשרים באלאסקה. שוב, חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall. Glaciers water, Alaska. Again, you may notice some very unusual character for a water fall.

SAMSUNG CSC

Soft Pastel on Paper, 30×42 cm פסטל רך על נייר

מפל. מי קרחונים מופשרים באלאסקה. שוב, חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד לא מאפיין למפל
Water fall. Glaciers water, Alaska. Again, you may notice some very unusual character for a water fall.

to exhibition

Author