.משתין לבריכה ולא מהמקפצה…  סין
Leaking/ Pissing in pool. China.

SAMSUNG CSC

.משתין לבריכה ולא מהמקפצה…  סין
Leaking/ Pissing in pool. China.

to exhibition