מפל. שוב, חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד שאינו מאפיין למפל
Water fall. Again, you may notice some very unusual character.

SAMSUNG CSC

מפל. שוב, חדי העין שביניכם יוכלו להבחין בהיבט מיוחד שאינו מאפיין למפל
Water fall. Again, you may notice some very unusual character.
to exhibition