Recent News

Chiang Mai Flower Festival 2019 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי

    Chiang Mai Flower Festival 2019 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי   .פסטיבל הפרחים ציאנג מאי, הינו  ה  43 במיניין  שנערך בעיר זו, והתשיעי שאני צופה בו .אתן לתמונות לדבר .קבלו תמונות מפסטיבל …

Chiang Mai Flower Festival 2018 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי

Chiang Mai Flower Festival 2018 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי   .פסטיבל הפרחים ציאנג מאי, הינו  ה  42 במיניין  שנערך בעיר זו, והשמיני שאני צופה בו .אתן לתמונות לדבר .קבלו תמונות מפסטיבל הפרחים …

Chiang Mai Flower Festival 2017 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי

Chiang Mai Flower Festival 2017 פסטיבל הפרחים ציאנג מאי .פסטיבל הפרחים ציאנג מאי, הינו  ה  41 במיניין  שנערך בעיר זו, והשביעי שאני צופה בו .אתן לתמונות לדבר .קבלו תמונות מפסטיבל הפרחים השנתי …