The light at the far end high up the skewed stone pillar, Krabi, Thailand.

.האור שבקצה המערה גבוה בצוק הנטוי, קראבי, תאילנד

בקצה המרוחק של מערה ענקית, השוכנת עמוק בלב הצוק הנטוי, שברובו הגדול חלול ומנוקב במערות רבות שלוחות והיסתעפוית אשר שימשו דורות רבים של תושבים מאז ימי האדם הקדמון, המהווה גם את סימלה של העיר קראבי שבתאילנד. הצוק המצוי בלב ארכיפלג על האי הקטן השוכן בלב נהר קראבי מכוסה בגונגל עצי מנגרובים ומשמש כמשכן לקופים והמופרע לעיתים על ידי תיירים נחושים חמושים במצלמות, כמוני ושכמותי.

פתח זה שמחייב טיפוס מסויים, הזכיר לי סרט הרפתקאות מילדותי – תום סואייר, בו הוא ונערתו לכודים במערה עם חבורת רשעים חורשי רע. נגמר טוב. תום זוכה בנערה, במטמון ובתהילה, אם כי הגיבור האמיתי הוא הקלברי. כמה תמים לעומת סרטי הנוער של ימינו.

אם במערות עסקינן, השבוע ביקרתי במערה מיוחדת פראיאהנאקון, הנמצאת בין הואה הין לפראן בורי, על החוף. כשתגיעו לאיזור שאלו על המערה שבליבה מקדש יפה, שהוקם בהוראת המלך ראמה החמישי,  המואר באור טבעי החודר דרך נקיק מעליה. דומה שכל ההר הינו חלול ומנוקב במערום ונקיקים לכל הכיוונים ובהם כמה ארובות המחדירות אור לחלל המערה.

 

 

 

Soft Pastel drawing on paper.     ציור פסטל רך על נייר