The power of Sketch, Spring, Keng Lamdouan, Thailand. 

  .כוח הסקיצה, נחל, קנג לאמדואן, תאילנד

.הפעם לא ציור מושלם אלא “רק” סקיצה
סקיצות, לכאורה אינן ציור גמור, והגדרת סקיצה נתונה למעשה בידי האמן. יכול להיות שירבוט, רעיון או רישום הכנה לציור. לסקיצה לעיתים יש קסם ונוכחות לא פחות מלציור שלם ולעיתים אף עולה עליו

.הסקיצה מגרה את הדימיון במוח הצופה בה להשלים את הציור ומכאן כוחה

.אישית אני חש תמיד בצורך להמשיך עוד קצת ועוד קצת… ואני רדוף תחושה שהציור אינו שלם

.אז אני ממשיך אותו לאורך הדרך עד שחש שהוא גמור

בעבר, עת ציירתי בצבעי שמן וטמפרה על בד (אך, היו ימים…) הייתי רושם בפחם ובספיה בטרם הייתי ניגש לציור עצמו בטמפרה ושמן, שהעבודה עליו ארוכה וממושכת

כיום אני מצייר בפסטל רך והתהליך שונה. אפשר להמשיך עוד ועוד מהרישום לסקיצה, לעבד את הרקע להוסיף הפרטים, דמויות, ציפורים, עצים… וכלה בציור הגמור

.כינסתי כאן שתי סקיצות לעיונכם

 .גם אני סקרן איזה ציורים תנבנה סקיצות אלה

 

 

 Soft Pastel drawing on paper.     .פסטל רך על נייר

 

297X420  mm