Tourist in Jerusalem, Israel.

 

 

 

   .תייר בירושלים, ישראל

אני כידוע יליד הר הצופים בירושלים. אבל בוש להודות כי עד עתה מעולם לא ביקרתי במערת צידקיהו –  כן זו

שהמטוס של הגשש טס בתוכה.

עוד פנינה אדריכלית סמוכה שקפאה בזמן

הינו מוזיאון רוקפלר בו ביקרתי רק פעם אחת לפני קרוב לחמישים שנה. מלא

באוצרות מחפירות ארכיאולוגיות מארץ ישראל.

אז ממליץ לכולנו לבקר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקום מקסים נוסף הינו גבעת התנך, בה פורחים , או בעצם פרחו החצבים המבשרים את הסתיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ואיך אפשר לפסוח על שוק מחנה יהודה

 

ועל מרכז העיר המתחדש ומשנה פניו