תערוכת בודה נופים אפריל 2013

ששולבה בארוע ייחודי גם לחגוג הגיעי לגיל 70.

קטעי וידאו שצולמו בתערוכה זו:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1ktsxntuJeueVEi71k30k2DyWQKwJQ5x&action_edit=1